Synnytyksen käynnistäminen

S Y K E

Monikeskustutkimus

Rekrytointi on päättynyt!

Kiitos kaikille SYKE-tutkimukseen osallistuneille! Rekrytointitavoitteemme, nelisensataa ensiodottajaa, tuli täyteen keväällä 2022, jolloin umpeutui myös tutkimuksemme rekisteröinnin aikaraja. Emme siis enää ota uusia odottajia mukaan tutkimukseemme.

Seuraava vaihe SYKE-tutkimuksessa on tulosten analysointi. Mukaan lähteneiden ja suostumuksensa antaneiden naisten raskauteen ja synnytykseen liittyvät tiedot analysoidaan anonymisoituna, eli niin, että analyysien tekijä eli tämän tekstin kirjoittaja ei tiedä, kenen synnyttäjän tietoja kulloinkin käsittelee. Kaikkia näitä tietoja käsitellään lisäksi suurina kokonaisuuksina, ja tulokset esitetään keskiarvoina, mediaaneina, lukumäärinä ja prosentteina. Yksittäisiä osallistujia ei siis identifioida analyysivaiheessa eikä myöskään näiden analyysien perusteella myöhemmin kirjoitettavassa tieteellisessä artikkelissa. Tämä tutkimuksesta tehtävä artikkeli lähetetään arvioitavaksi kansainväliseen lääketieteen alan lehteen, jossa se sitten myöhemmin toivottavasti myös julkaistaan mahdollisten tarkennusten jälkeen tiukan tieteellisen seulan läpäistyään.

Aikaa tästä rekrytointivaiheen päättymisestä tieteellisen artikkelin julkaisuun, ja sitä myötä koko tutkimuksen tulosten julkaisuun, voi mennä yllättävän kauan, jopa vuosi tai pari. Osa tästä viiveestä liittyy meidän tutkijoiden aikatauluihin (olemme kaikki myös tavallisissa päivätöissä sairaalassa), osa taas tieteellisen lehden aikatauluihin (myös lehtien toimittajat sekä vertaisarvioijat ovat yleensä tavallisissa päivätöissä sairaalassa). Tieteellistä työtä tehdäänkin usein sekä Suomessa että maailmalla omien palkkatöiden ohella, vaikka pieniä apurahoja on toki tämänkin tekstin kirjoittaja vuosien varrella saanut. Niillä on mahdollistettu hetkittäin tutkimustyöhön keskittyminen virka-aikaan päätyönä. Kiitos siis myös rahoittajillemme: Suomen Lääketieteen Säätiö, Suomen Gynekologiyhdistys, sekä Suomen Perinatologinen seura! Eikä tutkimuksen tekeminen olisi tietenkään mahdollista ilman sairaalan johdon ja henkilökunnan tukea, lämmin kiitos myös kaikille ammattilaisille, jotka ovat omalta osaltaan auttaneet meitä tutkimuksen mahdollistamisessa!

 

Yliaikainen raskaus

Monikeskustutkimus

Rekrytointi päättynyt

Ei ole verkkoyhteyttä