Tutkimus etenee hyvää vauhtia ja mukana on jo sata vapaehtoista tutkimuspotilasta, kiitos osallistumisesta! Kiitos myös kaikille teille mukaan ilmoittautuneille, jotka ehditte synnyttää omia aikojanne ennen rv 41+0 poliklinikka-aikaa tai putositte pois tutkimuksesta jostain muusta syystä. Ilman tutkimuspotilaita ei nimittäin olisi tätä, tai mitään muutakaan, tutkimusta, emmekä voisi kehittää pitkittyneen raskauden seuranta- ja käynnistysprotokollia vastaamaan juuri meidän maamme olosuhteita. Tervetuloa uudetkin tutkimuspotilaat mukaan, teitä tarvitaan!

Toisin kuin monessa muussa maassa, Suomessa liki jokainen raskaana oleva nainen on neuvolan tarkassa seurannassa. Osittain juuri neuvolaseurannan ansiosta riskiraskauksiin ehditään puuttua hyvissä ajoin ja suurimmat ongelmat pystytään usein ehkäisemään ennalta. Monet tapaamani tutkimuspotilaat ovatkin olleet terveitä ja tavallisia ensisynnyttäjiä, juuri sellaisia kuin maamme nuoret naiset yleensä ovat. Osalle naisista toki tulee jokin raskauskomplikaatio kuten raskausdiabetes tai verenpaineen nousua, mutta onneksi vakavampi sairastavuus raskausaikana on meillä harvinaista. Maamme nuoret naiset tuntuvat olevan myös fiksuja ja tiedonhaluisia. Tästä kertovat ne monet keskustelut ja viestit, joissa olen saanut vastata tutkimusta ja synnytyksen käynnistystä koskeviin kysymyksiin. On ihana huomata, että monet tutkimukseen mukaan lähteneet ovat ajatelleet asiaa kunnolla ja tehneet tietoisen päätöksen olla mukana. Toivottavasti olemme olleet luottamuksenne arvoisia.

Yksi osa tätä tutkimusta on kerätä palautetta synnytyksen käynnistämisen ja synnytyksen kulusta validoidun kyselykaavakkeen avulla. Tämän ansiosta uskomme saavamme synnyttäjien oman äänen kuuluville jatkossa entistä paremmin, jotta osaamme kehittää hoitoamme potilasystävällisempään suuntaan. Turvallisuudesta ja lääketieteellisesti perustellusta hoidosta ei tietenkään tingitä jatkossakaan, mutta uskoisin potilaslähtöisyydessä olevan vielä yllättävän paljon sellaisiakin kehityskohteita, joita me ammattilaiset emme osaa ajatellakaan. Kiitos siis tutkimuspotilaillemme myös tyytyväisyyskyselyiden täytöstä, aiomme lukea ne huolella.

Ei ole verkkoyhteyttä